fredag 14 december 2012

Making leather gloves

 This week we are making skin gloves on the Bäckedal school. Now we get use for the skins we made. Im using bark tanned reindeer skin, fat tanned lambskin and salmon skin for the decorations.

Den här veckan syr vi skinnhanskar på Bäckedals folkhögskola.  Nu får vi användning på skinnen vi gjort. Jag använder barkgarvad renskinn, fettgarvat lammskinn och laxskinnsom dekoration.

Some samiinspired bags:
 

Making the gloves: 
To get a rounded top you overkast the edge, pulling each stitch.
För att få en rund topp syr man en kastsöm över kanten och drar åt vid varje stygn.
Now the gloves are ready! I aded the final edge on the bottom and a button to hang them.​
Nu är skinnhandskarna klara! Sydde på det sista som var skinnkanten längst ned samt öggla och knapp för att kunna hänga dom alt knyt fast dom i något.
Button of a rolled piece of skin.
 Knapp av ihopprullar skinn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar