onsdag 29 maj 2013

Housebook dress

My favorite dress! : D Late German 1400s. Love this period so they will probably be more dresses and headgear! Have had to sew it in twice since it did. I suddenly gained 16kg last year in high school and now I have lost it. Stupid body stuff..(hypothyroidism)!
 
Min favoritklänning! :D Sent tyskt 1400-tal. Älskar den här perioden så de kommer nog bli fler klänningar o huvudbonader! Har fått sy in den två gånger sen ja gjorde den. Gick ju helt plötsligt upp 16kg sista året i gymnasiet och nu har jag gått ner det. Jävla kroppstjorv (hypothyreos)!

 
It is easy to find that there are folds in the back when you sew for yourself and can not see properly. Folds like these become when you have made the torso too long but you can fix it by raising the wedges in the sides.

Det är lätt hänt att det blir veck i ryggen när man syr åt sig själv o inte kan se ordentligt. Veck som dessa blir när man har gjort livet för långt och det åtgärdar man genom att höja kilarna i sidorna.
 
 
 The characteristic wrestler's back that was in fashion this period.
Den karakteristiska brottarryggen som var på modet den här perioden.
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar